اینترنت به تدریج جایگزین رسانه‌های سنتی می‌شود

روز به روز به تعداد مخاطبین رسانه‌های اجتماعی که از اینترنت به جای تلویزیون، روزنامه و رادیو استفاده می‌کنند بیشتر می‌شود. در همین راستا نوع تولید محتوا برای کاربران تغییر جدی یافته است. بسیاری از رسانه‌های سنتی و شبکه‌های خبری اهداف خود را بر روی جذب مخاطب بیشتر در شبکه‌های اجتماعی متمرکز کرده‌اند. بدین ترتیب هیچ بعید نیست خیلی زود شاهد حذف تدریجی شبکه‌های بزرگ خبری رادیویی و تلویریونی باشیم!

Internet media

 

در سال ۲۰۱۴ افراد در حدود ۱۱۰ دقیقه از زمان روزانه خود را در اینترنت صرف کرده‌اند که این عدد به نسبت سال ۲۰۱۰ برای مردم ۶۰ دقیقه بود!

این در حالیست که استفاده از رسانه‌های سنتی مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون، مجله و حتی سینما در روز از ۴۰۲ دقیقه به ۳۷۶ دقیقه کاهش یافته است!

کمترین میزان افت استفاده متعلق به تلویزیون بوده است. شاید اگر در ایران هم برای استفاده از تلویزیون کاربران به جز مالیات برق هزینه بیشتری پرداخت می‌کردند شاهد مهاجرت بیشتر کاربران برای استفاده از اینترنت به منظور دیدن ویدئو باشیم!