تروبا (مختصر: توسعه روابط و برندینگ اجتماعی) به صورت یک تیم در زمینه شبکه‌های اجتماعی فعالیت نموده و به بهبود روابط سازمان‌ها و شرکت‌ها و همچنین برندینگ آنها در شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کند.
تروبا متشکل از یک گروه متخصص علاقه‌مند در زمینه رسانه‌های اجتماعی می‌باشد که راهکارهای نوین و پیشرفته در این زمینه را ارائه می‌کنند. همچنین این تیم کمپین‌های اینترنتی را به اشکال و در زمینه‌های مختلف اجرا و هدایت میکند. البته با توجه به نیاز متقاضی اهداف فعالیت کمپین مشخص میگردد.

اهداف تروبا:

  • توسعه فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی
  • معرفی و آموزش رایگان استفاده بهینه از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای توسعه کسب و کار
  • کمک به توسعه و برندینگ کسب و کارهای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مورد نیاز
  • تولید محتوای فارسی و اینفوگرافی برای آموزش بهتر علاقه‌مندان