حفظ ارتباط با مشتریان و طرفداران همیشه در اولویت کسب و کارها قرار دارد. یکی از راه‌های حفظ ارتباطات و افزایش مشتریان بازاریابی ایمیلی می‌باشد. اما اگر بازاریابی ایمیلی طبق اصول و استانداردهایش صورت نگیرد به ضد تبلیغ بدل شده و کسانی که در فهرست گیرندگان ایمیل شما قرار دارند یک خاطره بد از شما در ذهن نگه می‌دارند!

تروبا برای بازاریابی ایمیلی بر روی پررنگ کردن ارتباط با مشتریان و هواداران فعلی شما تمرکز می‌کند. به این منظور برای هر نوع از مشتریانتان، استراتژی ویژه‌ای تدوین و اقدام به ارسال خبرنامه بر اساس استانداردهای جلوگیری از اسپم شدن همراه با طراحی زیبا و شیک، می‌نماییم.