هر کمپین اینترنتی نیازمند برنامه تبلیغات حرفه‌ای در وبسایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف می‌باشد. این تبلیغات موارد گسترده‌ای را شامل می‌شوند که مهمترین آنها نمایش بنرهای مختلف در وبسایت‌های معروف می‌باشد.

تروبا بر اساس نحوه و زمینه فعالیت مجموعه شما اقدام به برنامه ریزی و تدوین استراتژی تبلیغات بنری و متنی برای وبسایت و سرویس‌ها و شرکت شما می‌کند. تروبا مجموعه‌ای از وبسایت‌ها را با همکاری چند شرکت دیگر به منظور ارائه تبلیغات در اختیار دارد.

برخی از مشتریان تروبا

مشتریان تبلیغات تروبا

برخی از نمایش‌دهندگان

تبلیغات تروبا - نمایش دهندگان