برای مشاغل خاص نیروی متخصص به سختی فراهم می‌شود. بسیاری از متخصصین در شبکه‌های اجتماعی بیش از  پنج سال در این زمینه فعالیت داشته و دارند. از آنجایی که هیچ رشته‌ دانشگاهی به صورت تخصصی به شبکه‌‌های اجتماعی نمی‌پردازد به همین منظور دوره‌های کوتاه مدت و آموزشی برای کارکنان و علاقه‌مندان به شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

تروبا در این دوره‌های آموزشی از زوایای مختلف به بررسی و آموزش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نحوه فعالیت در هر شبکه اجتماعی بر اساس نیاز شما می‌پردازد.