برخی افراد و برندها از رسانه رایگان شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و با مخاطبین خود ارتباط نزدیکتری برقرار می‌کنند. اما نحوه این ارتباط بسیار مهم می‌باشد. باید مراقب بود تا تبلیغ به ضدتبلیغ تبدیل نشود و به جای جذب طرفدار و مخاطب بیشتر، تبدیل به عاملی برای دفع آن نشود. مهمترین نوع بازاریابی در دنیای امروز بازاریابی شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

تروبا تحقیقات خود در شبکه‌های اجتماعی را بر اساس زمینه کسب و کارتان آغاز کرده و نحوه عملکرد و تولید محتوا برای فعالیت در این شبکه‌ها را مشخص می‌نماید.